tally.credit

تالی،اعتبار دیجیتال

شما از لحظه دریافت اعتبار می توانید خرید اعتباری خود را با تالی انجام داده و هزینه آن را در آینده پرداخت کنید.

تا ۱۰ میلیون تومان اعتبار

بدون نیاز به ضامن،چک یا سفته

امکان خرید اعتباری از ۶۰۰ هزار دستگاه کارت‌خوان آپ

امکان خرید اعتباری از ۱۰۰ فروشگاه آنلاین